måndag 17 maj 2010

Politisk ofrihet på svensk studentnation!

Efter en relativt lugn dag i skolan begav jag mig till LUF:s medlemslokal för att träffa lite folk samt komma igång med mitt bloggande.
Väl där fick jag tips om en länk, som jag eventuellt kollade upp.
Det var en artikel ur tidningen Lundagård där en LUF medlem vittnar om att hon utsatts för trakasserier på sin studentnation, för sina politiska åsikter.

"Pavlina Ekdahl berättar att trakasserierna började för ungefär en månad sedan då hon kom hem och såg att någon hade skrivit Luf med ett hjärta runt texten på hennes dörr.
Hon beskriver också en händelse som ska ha inträffat några veckor efter då två främmande män ringde på hennes dörr och påstod sig ha hindrat människor från att handgripligen ta ut henne ur huset. Från att tidigare ha uppfattat allt som ett dåligt skämt började Pavlina Ekdahl nu bli orolig.
– De var hotfulla, sade att jag skulle flytta och kallade mig för ett ”liberalt svin”, berättar hon."

Läser man vidare i artikeln så nämns det väldigt kortfattat om två andra studenter på samma nation som intygar att sådana trakasserier inte alls är särskilt ovanliga.
Den ene av dem hade t.o.m. själv blivit utsatt för liknande trakasserier, dessutom under flera års tid!
Och ändå påstår sig nationen ha varit ovetande om dessa företeelser..

Men som mest tankeväckande blir det när man läser en kommentar från Jenny Larsson, nationsombud och styrelseledamot i nationens bostadsstiftelse:

"– Smålands nations bostäder är till för i första hand medlemmar av Smålands nation som är en socialistisk nation och vi förutsätter att våra medlemmar och boende accepterar nationens politiska värderingar. Det betyder däremot inte att det är ok att någon trakasseras i sitt hem på Smålands på grund av politiska meningsskiljaktigheter, även om personer som engagerar sig i politik som direkt strider mot Smålands värderingar måste vara införstådda med att det kan verka provocerande och kontroversiellt, skriver hon."

Det är väldigt intressant när man kollar vidare på Smålands nation och bara vid startsidan får en ganska klar uppfattning om dess politiska ställningstagande.
Sen får man ju tycka vad man vill om att studentnationer tar politisk ställning...
Särskilt då de representerar studenter med ofta helt egna och skilda syner på samhället.

Men något som inte kan motsägas är att trakasserier av den typen som förekommit här är fullständigt oacceptabel!
Är det här en konsekvens av att studentnationer blandar sig in i politiken? (Vilket iaf. inte går att förneka i det här fallet)
Att man bestraffar de som inte tycker likadant?
Varför ska det vara på det viset?

Detta är en allvarlig miss i yttrande och åsiktsfriheten inom studentnationer.
Och det är inte okej! Förföljelser p.g.a. politiska åsikter hör hemma i diktaturer!
Det borde vara självklart i demokratin Sverige...

Ta en ordentlig funderare kring det här.
Se även:
Victor Zetterman
Adam Cwejman
Amanda Brihed
Pavlina Ekdahl
Sebastian Bjernegård
Andreas Froby

0 kommentarer: