torsdag 20 maj 2010

Ni kan det bättre än ni tror

Det som inom politiken har tagit upp allra mest av mina tankar denna vecka, riktar sig kring ungdomar.
I tisdags hade jag samhällskunskap hela dagen, som vi brukar.
Den här gången kör vi ett litet projekt om valet 2010, där vi sätter oss in i aktuella samhällsfrågor, lär oss om dem, tar reda på vad partierna tycker om dem osv.
Det ska utgöra en liten grund för oss elever, så att vi åtminstone får en uppfattning om vart vi står rent politiskt.

Nästan alla jag känner utanför LUF och FP säger sig vara fullständigt ointresserade av politik.
De vet inte vart de står, de vet inte vilka de ska rösta på, de vet inte vad alliansen och de rödgröna har för politik, de vet inte vilka partiledarna är eller ens vad de heter osv.
Vidare säger de att de inte är uppdaterade i vad som händer i samhället, och därmed inte kan bilda sig en uppfattning om vilka partier som är bra och mindre bra.
Visst behöver flertalet ungdomar kanske lära sig lite mer om samhället, men personligen tror jag att de flesta ungdomar kan mer än vad de själva påstår.
Om vi tar samhällslektionerna i min skola som exempel:
Läraren för en genomgång om någon samhällsfråga eller politiskt ämne, och så fort klasskamraterna lyckats bilda sig en uppfattning om vad saken gäller börjar de genast räcka upp handen och tycka till. De tycker till väldigt mycket, och de gör det bra!
Massor med intressanta slutsatser dras, nya tankegångar förs fram och åsikterna är väldigt fascinerande att lyssna på.
De kanske inte har tillräckligt med kunskap och insikt för att ta ställning politiskt, men jag måste säga att de presterar otroligt bra med de resurser de har!

Men den stora nackdelen är att de ungdomar jag träffar och har samtalat med, inte vill kännas vid sin intellektualitet.
Det är inte så att de lider av dåligt självförtroende eller liknande (iaf. inte vad jag vet) - tvärtom.
I flera fall handlar det om väldigt självsäkra och målmedvetna personer.
Men de lyfter ändå inte fram sin förmåga att tänka, resonera, kritisera och ifrågasätta.
Och det är nästan en förutsättning för att man ska kunna intressera sig för politik överhuvudtaget.

Ja, det behövs mer kunskap. Ja, man måste sätta in sig i aktuella händelser, läsa om partierna, följa nyheterna och lära sig lite mer om hur samhället fungerar.
Men det som spelar störst roll av allt är du själv och din egen attityd.
Börja med att använda dig av de resurser du har;
Tänk, spekulera, tyck till, ifrågasätt och ha en åsikt. Engagera dig, med andra ord. Bara med hjälp av det är du på god väg.
Komplettera sedan med information om vad som händer i världen, genom att bl.a. läsa tidningar, titta på nyheterna och surfa på nätet. Bygger du väl upp ett intresse så fixar sig resten tids nog.
Men det förutsätter naturligtvis att man faktiskt intresserar sig
Varför man bör göra detta har jag redogjort för tidigare (och jag kommer förmodligen att ta upp det igen i framtiden), nämligen för att det som händer i samhället på ett eller annat sätt påverkar oss också.
"Ingen människa är en ö", som någon sa.

Tänk till, engagera dig, lär dig och intressera dig.
Politik är ett väldigt brett ämne som kräver mycket tankeverksamhet, men om man ger det en chans så blir det tillslut inte lika diffust som det verkar. Allt handlar om ett öppet sinnelag.

Om ni vill så kan ni, ungdomar!
Och ni kan det garanterat bättre än ni tror!

0 kommentarer: